Protection of Personal Data

Aydınlatma Metni;

Teknik Döküm A.Ş.; www.mikrotigkaynak.com adresi üzerinden iletişim formunu kullanarak paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ait kişisel verilerini;

a) Formu kullanan ilgili kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Taleplerin istatistiksel amaçla tespiti,
c) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Teknik Dokum A.Ş. lampert@teknikdokum.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.